• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

U Albaniji održana regionalna faza međunarodnog Sida – Life Academy trening programa o efikasnom korišćenju energije

28.4.2015. 00h

Predstavnica OPTIMUS-a, Katarina Milanović, je uspešno završila treću, regionalnu, fazu Međunarodnog trening programa o efikasnom korišćenju energije i planiranju koji je održan u aprilu 2015. godine u Tirani, Albanija. Program finansira Švedska Agencija za međunarodnu razvojnu saradnju, a implementira LIFE Akademija. Ukupno 25 predstavnika javnog sektora, nevladinih organizacija i privatnog sektora iz Albanije, Gruzije, Ukrajine, Kosova i Srbije je učestvovalo na treningu.

Tokom treninga, akcenat je stavljen na dve oblasti: trenutnu situaciju i primere dobre prakse u Albaniji i implementaciju projekata promena koje svi učesnici sprovode u svojim zemljama, kao deo šireg Programa obuke.

Učesnici su imali priliku da posete albansko Ministarstvo energije i industrije. Posle reči dobrodošlice, g-din Ilir Bejtja, zamenik ministra je naglasio da su od izuzetnog značaja napori zemalja u Regionu na zajedničkoj agendi energetske efikasnosti. G-din Gjergji Simaku, direktor Odeljenja za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost i g-din Ardian Islami, stručnjak za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost su prezentovali pregled politike, trenutnog stanja i strateških pravaca u oblasti energetske efikasnosti u Albaniji.

Pored pregleda dosadašnjih rezultata razvojne pomoći Švedske Agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Albaniji, predstavnica Švedske ambasade u Tirani, g-dja Lisa Fredriksson je predstavila učesnicima prioritetne oblasti i pravce podrške zemljama Zapadnog Balkana u periodu do 2020. godine. Ostale zanimljive teme su se odnosile na monitoring nacionalnog akcionog plana energetske efikasnosti, učinke i probleme, održivi energetski akcioni plan Tirane, projekat energetske efikasnosti i arhitektonska rešenja u Studentskom domu, proizvodnju izolacionog materijala i dobru praksu u izgradnji objekata, razvoj profesionalnih programa energetske efikasnosti na Univerzitetu POLIS i sl.

Glavna komponenta Programa su tzv. projekti promena koje kreiraju i implementiraju učesnici Programa, a odnose se na rešavanje relevantnog problema u oblasti energetske efikasnosti u svakoj od država. U tom kontekstu, OPTIMUS realizuje projekat „Sa kapacitetom, svešću i znanjem ka energetskoj efikasnosti“. Cilj projekta je doprinos poboljšanju energetske efikasnosti u Srbiji kroz postavljanje osnova energetske efikasnosti na lokalnom nivou i unapređenje ponašanja javnosti.

Katarina Milanović je, kao i svi ostali učesnici, prisutnima predstavila dosadašnje rezultate i aktivnosti na projektu promena, uz kratak pregled planiranih aktivnosti u narednom periodu. Pored toga, učesnici su imali priliku da, kroz grupni rad, identifikuju najznačajnije probleme u oblasti u svojim zemljama i naprave tzv. mapu puta za njihovo rešavanje i unapređenje energetske efikasnosti u celini.

Za više informacija o Projektu promena na http://www.optimus.org.rs/en/projects_m.php
Više informacija o međunarodnom trening Programu o energetskoj efikasnosti i planiranju na www.sida.se i www.life.se.