• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

U Loznici održana obuka

17.10.2014. 00h

Povećana efikasnost gradske uprave je direktna posledica projekta „Unapređenje poslovanja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“ koji se sprovodi u gradu Loznici. Jedna od novina u radu gradske uprave je pribavljanje određenih dokumenata po službenoj dužnosti u ime i za račun stranke. Osnovna ideja je da gradska uprava pribavlja dokumenta i informacije od javnih preduzeća i Katastra (eksterno pribavljanje), kao i dokumenta koja izdaje ista ili neka druga organizaciona jedinica gradske uprave (interno pribavljanje). Na ovaj način se ubrzava sprovođenje administrativnih postupaka, smanjuju troškovi I vreme čekanja za stranke, uspostavlja kvalitetna i efikasna komunikacija, kako između samih odeljenja Gradske uprave, tako i Gradske uprave sa javnim preduzećima i Katastrom.

Kako bi pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti zaživelo u praksi, mr Gordana Lazić-Rašović, konsultant OPTIMUS-a održala je u utorak, 14. oktobra 2014. obuku u čijem je radu učestvovalo 24 osobe: načelnici odeljenja, službenici: koordinatori i zamenici koordinatora, rukovodioci i koordinatori iz javnih preduzeća.

Cilj obuke je da se kroz praktične primere i simulaciju procesa predstavi proces razmene dokumenata koja se pribavljaju po službenoj dužnosti, kao i da se predstavi uloga svih aktera u tom procesu i rokovi koji su predviđeni za rešavanje administrativnih postupaka