• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Помоћ угроженима од поплава

20.5.2014. 00h

Овим путем бисмо желели да поделимо информације везане за могућности донирања средстава за помоћ угроженима од поплава.

СМС

Пошаљите СМС на 1003

Цена поруке је 100 динара и број 1003 важи за све мреже унутар Републике Србије (Телеком, Теленор, Вип).
Тренутно није могуће примити поруке из других земаља.


УПЛАТЕ У ДИНАРИМА:

рачун: 840-3546721-89
прималац: Министарствo финансија-Управа за трезор
сврха уплате: „Влада РС – отклањање последица ванредних околности-поплаве“

УПЛАТЕ У ЕВРИМА (EUR):

field 56a: DEUTDEFF
field 57: /DE20500700100935930800
NBSRRSBG
field 59: /RS35908504619019323080
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

УПЛАТЕ У ДОЛАРИМА (USD):

field 56a: BKTRUS33
field 57: /04415465
NBSRRSBG
field 59: /RS35908504619019323080
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR


УПЛАТЕ ПРЕКО СИСТЕМА ПЕЈ ПАЛ (PAY PAL)

https://www.paypal.com/rs/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=Or3Dtg7ECCU0k-ttAoUuJO_Ohm5lpsXEUwAkjHAMCK6WwQ3ysYaMTX5rKwm&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d6cdb53fcfca2b5941339e576d7e42259

Рачун припада Мисији Републике Србије при Европској унији у Бриселу одакле се ноац директно пребацује на рачун Владе Републике Србије намењен помоћи угроженима од поплава.