• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

OPTIMUS predstavio Protokol o saradnji javnih preduzeća i lokalnih samouprava na sastanku SKGO mreže lokalnog ekonomskog razvoja

19.5.2014. 00h

,,Kako do uspešne saradnje sa lokalnim I republičkim javnim preduzećima” – bila je tema prezentacije predstavnice OPTIMUSA - Centra za dobro upravljanje, Slađane Karavdić Kočević na sastanku Mreže za LER. Tom prilikom Sladjana je predstavila Protokol o saradnji između javnih preduzeća i lokalnih samouprava na kome se radi u okviru projekta ,,Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“.

Protokol o saradnji predviđa uspostavljanje novog mehanizma pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti između Gradske uprave i javnih preduzeća, ustanova i organizacija u okviru administrativnih postupaka u nadležnosti Grada. On ima za cilj pojednostavljenje postupka za stranke kroz: smanjenje broja koraka i uspostavljanje jednošalterskog sistema (One-stop-shop princip), smanjenje vremena čekanja za stranke (jer ,,Vreme je novac”), kao i povećanje efikasnosti u radu organa. Sve navedeno se može postići unapređenjem međusobne komunikacije, koordinacije, razmene informacija i dokumentacije između strana potpisnica.

OPTIMUS trenutno pomaže gradskim upravama u Loznici i Kraljevu na potpisivanju Protokola sa javnim preduzećima i institucijama i asistira Novom Pazaru u sprovođenju ranije potpisanog Protokola.

Sastankom je predsedavala Slađana Grujić, sekretar SKGO Odbora za ekonomski razvoj, a na sastanku su primere dobre prakse u oblasti lokalno ekonomskog razvoja predstavili Katarina Lija, predstavnica švedske opštine nagrađenje za razvoj, Radivoj Milošević, opština Pećinci, Filip Mitrović, Grad Pančevo i Tamara Ćirić, Grad Niš. Sastanak Mreže za LER održan je u četvrtak, 15. maja 2014. godine u Hotelu ,,M” u Beogradu.