• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

U Kraljevu održana obuka pod nazivom ,,Pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti“

24.4.2014. 00h

Usvojenim Pravilnikom o racionalizaciji rada uvedena je obaveza za sve zaposlene u Gradskoj upravi Grada Kraljeva da, po službenoj dužnosti,pribavljaju dokumenta koja izdaju druga odeljenja i uprave.

Kroz obuku pod nazivom ,,Pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti“, održanu 15. aprila 2014. godine, zaposleni u Gradskoj upravi Grada Kraljeva upoznati su sa procesom razmene dokumenata između odeljenja i odseka. Učesnicima obuke je na praktičnim primerima simuliran proces razmene dokumenata, uloga svih aktera u procesu razmene dokumenata, kao i poštovanje rokova predviđenih za rešavanje predmeta. Obuci su prisustvovali članovi Radne grupe, službenici, koordinatori za razmenu dokumenata po službenoj dužnosti, ukupno 35 učesnika.

Sada stranke mogu brže i jednostavnije da podnesu zahtev, jer su oslobođene obaveze da prilože sva dokumenta koja su neophodna za određeni administrativni postupak. U elektronskom registru administrativnih postupaka na internet stranici Grada Kraljeva www.kraljevo.org, za svaki pojedinačni administrativni postupak definisana su sva dokumenta koja se pribavljaju po službenoj dužnosti, tako da, uvidom u registar, stranka unapred zna koja dokumenta mora da dostavi uz zahtev, a koja dokumenta će pribaviti organ kome se podnosi zahtev.

Osim što će biti od velike koristi za stranke, ovako uspostavljena formalna komunikacija između jedinica Gradske uprave značajno će unaprediti kvalitet i efikasnost rada službenika i realizaciju elektronske uprave.