• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Održana radionica za članove OPTIMUS tima

18.12.2013. 00h

Radionica OPTIMUS tima održana je u Beogradu 16. decembra. Sastanak je bio prilika da se predstave novi članovi tima, ali i da se diskutuje o dosadašnjim rezultatima i projektnim aktivnostima. Slađana Karavdić Kočević, direktor OPTIMUS-a, se obratila članovima tima sa rečima: „Drago mi je da smo se danas okupili kako bismo razgovarali o dosadašnjim projektnim aktivnostima i postignutim rezultatima. Jedan od značajnih rezultata projekta je da su donete odluke za usvajanje preporuka za pojednostavljenje administrativnih postupaka u Novom Pazaru, Kraljevu i Leskovcu. Čestitam svim članovima tima na ovom uspehu. Kao što ste primetili, među nama su i novi članovi tima, a nadam se da će naša organizacija i ubuduće nastaviti da raste.“

Dve sesije sastanka su se odnosile na dosadašnje rezultate i implementirane projektne aktivnosti. U narednom periodu se očekuje finaliziranje priručnika za praktičare koji se odnosi na Analizu Efekata Propisa (AEP), a koja će biti namenjena službenicima na lokalu. Takođe se očekuje izrada AEP-a, po prilagođenoj metodologiji za lokal, na primeru problema zagađenosti u gradu Užicu. U izradi AEP-a i priručnika svoj doprinos daje i gospodin Petar Vujadinović, načelnik gradske uprave u Gradu Užicu.

Elektronski registar administrativnih postupaka, njegov dizajn i funkcionisanje, takodje su predstavljeni u okviru radionice. Prvi elektronski registar će u narednom periodu biti postavljen na sajtu grada Novog Pazara. Svi članovi tima su učestvovali u diskusiji kako ga dodatno unaprediti, dajući konstruktivne predloge.

Pretposlednja sesija bavila se vidljivošću i promocijom projekta i OPTIMUS-a, kroz učešće predstavnika OPTIMUS-a na Better Regulation Delivery Office (BRDO) konferenciji u Londonu i sastanku Mreže načelnika gradskih/opštinskih uprava u Beogradu, koju je organizovao SKGO. Velimir Živković, član OPTIMUS tima koji je učestvovao u radu BRDO konferencije, izneo je primere prakse lokalnih samouprava u Velikoj Britaniji po pitanju regulatornog okruženja u kome preduzeća imaju poverenja da investiraju, a građani su propisno zaštićeni. Takođe, uspostavljena je veza sa BRDO kancelarijom i organizacijom opština Velike Britanije.

Učešće na sastanku SKGO Mreže načelnika je značajno ne samo da bi se projekat predstavio drugim lokalnim samoupravama već i da bi druge lokalne samouprave u Srbiji uvidele neophodnost regulatorne reforme.