• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Obuka za članove Radne grupe u Kraljevu u okviru III faze projekta

29.7.2013. 00h

U četvrtak 25. jula održana je obuka za članove radne grupe u Kraljevu. Obuka pod nazivom „Analiza administrativnih postupaka i priprema preporuka“ označava da je treća faza projekta u toku.

U uvodnoj reči, gradonačelnik Kraljeva Dragan Jovanović, istakao je veliki značaj stalnog usavršavanja i jačanja kapaciteta zaposlenih, kao uslov za efikasniji moderniji i kvalitetniji rad gradske uprave. On je takođe napomenuo značaj projekta za privlačenje investicija i investitora koji će ubuduće biti zadovoljni brzinom i efikasnošću rada gradske uprave.

Tokom obuke, učesnici su stekli znanja o procesu analize administrativnih postupaka koji su popisani u I fazi projekta. Preporuke koje su predložene tokom prve faze od strane službenika, zatim preporuke privrednika tokom fokus grupa, kao i niz preporuka koje će pripremiti OPTIMUS biće sagledane od strane Radne grupe u narednim koracima. Posebna pažnja će biti usmerena na skraćenje rokova za rešavanje predmeta, eliminaciju suvišnih dokumenata ili njihovo pribavljanje po službenoj dužnosti.

Učesnici obuke su na praktičnim primerima vežbali pripremu preporuka, kako bi mogli da sagledaju sve elemente analize unapređenja administrativnog postupka. Posebno je razmatran predlog da se pribavljanje većine dokumenata prilikom podnošenja zahteva pribavi po službenoj dužnosti, čime bi se stranke značajno rasteretile.

Na konferenciji za štampu koja je usledila nakon obuke Radne grupe gradonačelnik Jovanović se posebno zahvalio donatoru projekta, Švajcarskom državnom sekretarijatu za ekonomske poslove (SECO) jer je doneo odluku o prestanku obaveznog finansijskog učešća grada u Projektu, kako je bilo prvobitno planirano.