• Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvredna je
    u bilo kakvom poduhvatu.
  • Dobra strana timskog rada je da imaš druge na svojoj strani.
  • Efikasnost se bavi stvarima, a efektivnost ljudima.
    Zato upravljamo stvarima i pružamo podršku ljudima.
  • Prepoznajemo probleme, kako bismo ih rešili.
  • Smanjujemo rizik poslovanja.
  • Unapređujemo poslovanje jednostavnim pravilima.

Kraj prve faze projekta u Leskovcu

25.7.2013. 00h

U utorak 23. jula održan je sastanak Radne grupe u Leskovcu gde je predstavljen izveštaj o dosadašnjim aktivnostima i rezultatima projekta. Ovim je i završena prva faza projekta „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“ koja je trajala od kraja marta do kraja jula.

Najvažnije aktivnosti prve faze su se odnosile na obuku članova Radne grupe i službenike i izradu inventara administrativnih postupaka čime je izvršen pregled postojećeg stanja u Gradu Leskovcu. Inventar sadrži ukupno 207 popisanih administrativnih postupaka, koji su obrađeni, provereni i pripremljeni za ekonomsku analizu.

Članovi Radne grupe su usvojili predloženi nacrt Plana komunikacijske kampanje, koja će omogućiti pravovremeno informisanje javnosti o svim bitnim koracima u projektu.

Gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović se zahvalio na trudu svim službenicima i izjavio da je regulatorna reforma izuzetno bitna za lokalnu samoupravu jer će građani i poslovni sektor biti zadovoljniji radom gradskih uprava, jer će lakše i brže ostvariti svoja prava koja su u nadležnosti lokalne samouprave.

Kako prenosi Jug medija, Srbija se po broju dana za izdavanje građevinskih dozvola nalazi na jako niskom mestu u svetu jer je, u proseku, potrebno 250 dana za dobijanje dozvola.

U sledećoj fazi projekta radiće se na pojednostavljenju i unapređenju administrativnih postupaka, a najavljene konsultacije sa poslovnim sektorom će započeti sledeće nedelje u Privrednoj komori u Leskovcu.